Tôm thẻ chân trắng giảm giá mạnh

Tôm thẻ chân trắng giảm giá mạnh

Thu giữ 12 cá thể vích đang được vận chuyển từ biển vào đất liền

Thu giữ 12 cá thể vích đang được vận chuyển từ biển vào đất liền

Cá thu rớt giá

Cá thu rớt giá

Những căn nhà ấm áp nghĩa tình điện lực

Những căn nhà ấm áp nghĩa tình điện lực

Ngư dân đón lộc biển đầu năm

Ngư dân đón lộc biển đầu năm

Cà Mau dỡ lệnh cấm biển, người dân lo sợ chưa tháo dây chằng néo nhà cửa

Cà Mau dỡ lệnh cấm biển, người dân lo sợ chưa tháo dây chằng néo nhà cửa

Ngưng sản xuất thử nghiệm nhà máy chế biến bột cá

Ngưng sản xuất thử nghiệm nhà máy chế biến bột cá

Cây mùa xuân 2017

Cây mùa xuân 2017