Bế mạc hội nghị tập huấn năng lực quản lý văn học-nghệ thuật

Bế mạc hội nghị tập huấn năng lực quản lý văn học-nghệ thuật

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đánh giá, Hội nghị...