Lá lành đùm lá rách

17 năm qua, anh Nguyễn Văn Đức, trú 52A Mang Cá, phường Thuận Lộc, TP Huế (Thừa Thiên Huế) dành thời gian,...