Trường THCS Ninh Xuân tổ chức chuyên đề 'Xuân ấm áp - Tết chia sẻ'

Trường THCS Ninh Xuân tổ chức chuyên đề 'Xuân ấm áp - Tết chia sẻ'

Hòa chung không khí mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, ngày 18/1, Trường Trung học cơ sở Ninh Xuân tổ chức...
Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh bị chó cắn tại trường đã đi học lại

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn ngay trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn ngay trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường