Công an vào cuộc vụ phụ huynh hành hung học sinh trong sân trường

Công an vào cuộc vụ phụ huynh hành hung học sinh trong sân trường

Học sinh bị phụ huynh vào trường đánh trước mặt bạn bè

Học sinh bị phụ huynh vào trường đánh trước mặt bạn bè

Thanh Hóa: Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 7 bầm tím người

Thanh Hóa: Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 7 bầm tím người

Công an 'vào cuộc' vụ phụ huynh đánh nam sinh lớp 7 tím mạn sườn

Công an 'vào cuộc' vụ phụ huynh đánh nam sinh lớp 7 tím mạn sườn

Thanh Hóa: Một học sinh bị phụ huynh xông vào trường đánh trọng thương

Thanh Hóa: Một học sinh bị phụ huynh xông vào trường đánh trọng thương

Nam sinh lớp 7 bị bố của bạn cùng trường đánh bầm tím cơ thể

Nam sinh lớp 7 bị bố của bạn cùng trường đánh bầm tím cơ thể

Công an đang làm rõ vụ phụ huynh vào trường đánh bị thương học sinh lớp 7

Công an đang làm rõ vụ phụ huynh vào trường đánh bị thương học sinh lớp 7

Thanh Hóa: Phụ huynh xông vào trường hành hung học sinh lớp 7 bầm tím mạn sườn

Thanh Hóa: Phụ huynh xông vào trường hành hung học sinh lớp 7 bầm tím mạn sườn

Một học sinh lớp 7 bị phụ huynh vào trường hành hung ở Thanh Hóa

Một học sinh lớp 7 bị phụ huynh vào trường hành hung ở Thanh Hóa

Học sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường hành hung

Học sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường hành hung

Công an điều tra vụ nam sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường đánh bầm tím

Công an điều tra vụ nam sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường đánh bầm tím

Thanh Hóa: Một học sinh bị phụ huynh hành hung

Thanh Hóa: Một học sinh bị phụ huynh hành hung

Phụ huynh xông vào trường học đánh học sinh lớp 7 thâm tím người

Phụ huynh xông vào trường học đánh học sinh lớp 7 thâm tím người

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 7 bị phụ huynh của bạn học hành hung trong sân trường

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 7 bị phụ huynh của bạn học hành hung trong sân trường

Học sinh lớp 7 bị một phụ huynh đánh ngay trong trường

Học sinh lớp 7 bị một phụ huynh đánh ngay trong trường