Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu: 'Tin đồn thâu tóm Thuduc House là có, nhưng đã thất bại'

Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu: 'Tin đồn thâu tóm Thuduc House là có, nhưng đã thất bại'

Thuduc House dự kiến doanh thu giảm 35%, nhưng vẫn đặt kế hoạch lãi tăng 76%

Thuduc House dự kiến doanh thu giảm 35%, nhưng vẫn đặt kế hoạch lãi tăng 76%

Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) đặt kế hoạch lợi nhuận 314,4 tỷ đồng, tăng 76,4% trong năm 2020

Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) đặt kế hoạch lợi nhuận 314,4 tỷ đồng, tăng 76,4% trong năm 2020

Thuduc House bàn giao dự án TDH Riverview và Citrine Apartment

Thuduc House bàn giao dự án TDH Riverview và Citrine Apartment

Thuduc House (TDH): Ngày 27/06 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền 10% và thưởng cổ phiếu 15%

Thuduc House (TDH): Ngày 27/06 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền 10% và thưởng cổ phiếu 15%

Bị siết vốn vay, lợi nhuận của ông lớn nhà đất tuột dốc

Bị siết vốn vay, lợi nhuận của ông lớn nhà đất tuột dốc

Bị siết vốn vay, lợi nhuận của ông lớn nhà đất tuột dốc

Sau kiểm toán, lợi nhuận của Thủ Đức House tụt giảm gần nửa

Thuduc House mở rộng quỹ đất ở các tỉnh, dự kiến chia thêm cổ tức 15%

Thuduc House dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%

Nhà Thủ Đức: Dự trình chia cổ tức bằng tiền 10%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Quý III Nhà Thủ Đức báo lãi giảm 82% so với cùng kỳ