Đề xuất chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021

Đề xuất chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021

Do gặp nhiều khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19 nên Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương...
Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý đặc biệt về nghĩa vụ trả nợ trực tiếp có thể chạm trần

Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý đặc biệt về nghĩa vụ trả nợ trực tiếp có thể chạm trần

Dự ước thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020 đều giảm so với dự toán

Dự ước thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020 đều giảm so với dự toán

Nợ công tăng, Quốc hội lưu ý Chính phủ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp

Nợ công tăng, Quốc hội lưu ý Chính phủ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp

Ngân sách khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Ngân sách khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Thu, chi ngân sách nhà nước bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19

Thu, chi ngân sách nhà nước bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19

Kiểm toán Nhà nước: Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, không ngừng gia tăng giá trị

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Hà Nội cần cơ chế đặc thù tương thích với TP.HCM

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Kiến nghị Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ

Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế năm 2020 với DN nhỏ và siêu nhỏ

Hà Nội đề xuất tăng mức thu các khoản phí và lệ phí

Quốc hội chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế về quyết toán ngân sách nhà nước

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đánh giá kỹ hơn trong thực hiện chống lãng phí

'Tham nhũng, lãng phí có chiều hướng thuyên giảm'

Hỗ trợ trực tiếp không trái luật, đề nghị Chính phủ thực hiện ngay

Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương

Xóa nợ hơn 16.000 tỷ tiền thuế chậm nộp và phạt chậm nộp

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Đến hết năm 2020, dự kiến mức dư nợ công là 54,3% GDP

Đề xuất tăng lương cơ sở 1,6 triệu đồng/tháng trong năm 2020

Cơ quan thẩm tra nhất trí tăng lương

KTNN kiến nghị sửa đổi, thay thế 36 văn bản để bịt lỗ hổng về cơ chế

Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước: Chưa khắc phục tình trạng chồng chéo

Chưa thống nhất nhiều nội dung trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Trình Quốc hội việc bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình

Không thể ai cũng chỉ đạo kiểm toán được!

'Nên xem xét cho Kiểm toán Nhà nước được quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật'

Trình Quốc hội lùi thời gian thanh toán hơn 518 tỷ đồng Quỹ khám chữa bệnh BHYT

Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.600 tỷ đồng trong năm 2018

Đề nghị công khai báo cáo kiểm toán trên mạng

Sửa Luật Kiểm toán Nhà nước để tăng hiệu quả phòng chống tham nhũng

Nợ công đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua

UBTVQH đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

Danh mục dự án đầu tư công: 'Quốc hội quyết định sẽ minh bạch hơn'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Đề nghị không điều chỉnh các tiêu chí liên quan đến môi trường, diện tích đất lúa

Không quy định khác biệt về phân cấp quản lý đối với dự án ODA

Thường vụ Quốc hội bàn thảo việc xóa nợ đọng về thuế

Phiên họp thứ 32 UBTVQH: Xem xét về sự cần thiết phải sửa Luật Kiểm toán Nhà nước 2015

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

Xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Dự án quan trọng quốc gia: Căn cứ nào điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ lên 35.000 tỷ?

PVEP tổ chức hội thảo về công tác Tổ chức, Thương mại và Tài chính

Năm 2018: Thu ngân sách nhà nước từ các khu vực doanh nghiệp không đạt kết quả tương xứng!

Bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia