Chưa hoàn thành nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

Chưa hoàn thành nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Chính phủ tiếp tục đề nghị bố trí 4.069 tỷ thanh toán nợ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chính phủ tiếp tục đề nghị bố trí 4.069 tỷ thanh toán nợ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Bổ sung vốn cho dự án 'Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM'

Bổ sung vốn cho dự án 'Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM'

Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.600 tỷ đồng trong năm 2018

Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.600 tỷ đồng trong năm 2018

Đề nghị công khai báo cáo kiểm toán trên mạng

Đề nghị công khai báo cáo kiểm toán trên mạng

Sửa Luật Kiểm toán Nhà nước để tăng hiệu quả phòng chống tham nhũng

Sửa Luật Kiểm toán Nhà nước để tăng hiệu quả phòng chống tham nhũng

Nợ công đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua

Nợ công đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua

UBTVQH đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

UBTVQH đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tránh tình trạng ra Luật này lại xung đột với các Luật khác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tránh tình trạng ra Luật này lại xung đột với các Luật khác

Danh mục dự án đầu tư công: 'Quốc hội quyết định sẽ minh bạch hơn'

Danh mục dự án đầu tư công: 'Quốc hội quyết định sẽ minh bạch hơn'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Đề nghị không điều chỉnh các tiêu chí liên quan đến môi trường, diện tích đất lúa

Đề nghị không điều chỉnh các tiêu chí liên quan đến môi trường, diện tích đất lúa

Không quy định khác biệt về phân cấp quản lý đối với dự án ODA

Không quy định khác biệt về phân cấp quản lý đối với dự án ODA

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực

Thường vụ Quốc hội bàn thảo việc xóa nợ đọng về thuế

Thường vụ Quốc hội bàn thảo việc xóa nợ đọng về thuế

Cân nhắc xử lý nợ thuế của doanh nghiệp nhà nước

Cân nhắc xử lý nợ thuế của doanh nghiệp nhà nước

Phiên họp thứ 32 UBTVQH: Xem xét về sự cần thiết phải sửa Luật Kiểm toán Nhà nước 2015

Phiên họp thứ 32 UBTVQH: Xem xét về sự cần thiết phải sửa Luật Kiểm toán Nhà nước 2015

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

Kiểm toán nhà nước muốn trực tiếp truy thu thuế

Kiểm toán nhà nước muốn trực tiếp truy thu thuế

Có nên tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng?

Có nên tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng?

Sửa Luật có giải quyết được triệt để tình trạng thất thu thuế?

Sửa Luật có giải quyết được triệt để tình trạng thất thu thuế?

Dự án quan trọng quốc gia: Căn cứ nào điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ lên 35.000 tỷ?

Dự án quan trọng quốc gia: Căn cứ nào điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ lên 35.000 tỷ?

PVEP tổ chức hội thảo về công tác Tổ chức, Thương mại và Tài chính

PVEP tổ chức hội thảo về công tác Tổ chức, Thương mại và Tài chính