Tăng trưởng nóng nhờ trả lãi cao, trái phiếu doanh nghiệp đang hút một lượng tiền đáng kể từ các kênh đầu tư khác

Tăng trưởng nóng nhờ trả lãi cao, trái phiếu doanh nghiệp đang hút một lượng tiền đáng kể từ các kênh đầu tư khác

Nhìn lại, lượng rái phiếu doanh nghiệp (TPDN) các tổ chức phi tín dụng và cá nhân nắm giữ đã tăng khoảng...
Quý I, 23/33 quỹ mở ghi nhận kết quả âm

Quý I, 23/33 quỹ mở ghi nhận kết quả âm

Ngành quỹ vẫn khó

Ngành quỹ vẫn khó

Techcom Capital phân phối 11.300 tỷ đồng chứng chỉ quỹ

Techcom Capital phân phối 11.300 tỷ đồng chứng chỉ quỹ

Cuộc 'đổi ngôi' tại TTC Edu sau khi bà Đặng Huỳnh Ức My mua vào 300 tỷ trái phiếu lãi suất 0%/năm

Cuộc 'đổi ngôi' tại TTC Edu sau khi bà Đặng Huỳnh Ức My mua vào 300 tỷ trái phiếu lãi suất 0%/năm

Một hiện tượng 'cháy hàng' trước dòng vốn ngày càng năng động

Một hiện tượng 'cháy hàng' trước dòng vốn ngày càng năng động

NAV của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom đạt gần 8.000 tỷ đồng

Trái phiếu doanh nghiệp 'hút' nhà đầu tư cá nhân

NAV của quỹ TCBF tăng 8,17% sau một năm