Nguồn nhân lực VHTTDL trong ứng phó với BĐKH khu vực ĐBSCL: Báo động về những 'khoảng trống'

Nguồn nhân lực VHTTDL trong ứng phó với BĐKH khu vực ĐBSCL: Báo động về những 'khoảng trống'

Từ những kết quả điều tra, khảo sát đã phần nào làm lộ diện những 'khoảng trống' không nhỏ trong đào tạo...
Cần xây dựng chương trình đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường khối ngành văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao

Cần xây dựng chương trình đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường khối ngành văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao

Nghệ thuật biểu diễn thời 4.0

Nghệ thuật biểu diễn thời 4.0

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Cựu chiến binh cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Cựu chiến binh cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

Hội CCB Bộ VHTTDL dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Hội CCB Bộ VHTTDL dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Sở hữu trí tuệ trong ngành văn hóa và du lịch: Nhiều quy định đã lạc hậu nên khó giải quyết

Sở hữu trí tuệ trong ngành văn hóa và du lịch: Nhiều quy định đã lạc hậu nên khó giải quyết

Nghệ thuật tiếp cận công nghệ hiện đại: Khó vẫn phải làm

Nghệ thuật tiếp cận công nghệ hiện đại: Khó vẫn phải làm

Công nghệ số đã thay đổi điện ảnh truyền thống

Công nghệ số đã thay đổi điện ảnh truyền thống

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

'Trúc trắc' ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn

'Trúc trắc' ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn

Tác động của cách mạng khoa học công nghệ đối với lĩnh vực điện ảnh

Tác động của cách mạng khoa học công nghệ đối với lĩnh vực điện ảnh