Đức Phật chỉ ra tội ác nhận quả báo ghê rợn nhất

Đức Phật chỉ ra tội ác nhận quả báo ghê rợn nhất

Khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục hoặc chịu những hình phạt ghê gớm khác tương xứng với tội ác mà họ gây ra...