Hai chuyên gia đánh vật của Lương Sơn khiến Lý Quỳ 'phát khiếp' là ai?

Hai chuyên gia đánh vật của Lương Sơn khiến Lý Quỳ 'phát khiếp' là ai?

Đọc Thủy Hử, ai cũng biết Lý Quỳ nể nhất Tống Giang chủ yếu là vì mến cái tình cái nghĩa của 'Cập thời Vũ'....