Đà Nẵng: Ba dự án trên bán đảo Sơn Trà bị định lại giá đất

Đà Nẵng: Ba dự án trên bán đảo Sơn Trà bị định lại giá đất

Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, vừa ra văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá về việc gửi báo giá dự toán...
Nhân sự mới

Nhân sự mới

Ông Phạm Gia Túc giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Thanh tra Chính phủ muốn sửa Luật Thanh tra

Thanh tra Chính phủ muốn sửa Luật Thanh tra

Thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Yên Bái, Nam Ðịnh

Thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Yên Bái, Nam Ðịnh

Thanh tra phòng, chống tham nhũng, quản lý đất đai ở Yên Bái

Thanh tra phòng, chống tham nhũng, quản lý đất đai ở Yên Bái

Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và 5 Bộ trưởng nhận nhiệm vụ

Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và 5 Bộ trưởng nhận nhiệm vụ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong hứa sẽ mang tinh thần 'thiết diện, vô tư'

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong hứa sẽ mang tinh thần 'thiết diện, vô tư'

Bàn giao công tác Tổng Thanh tra Chính phủ

Bàn giao công tác Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của thủ tướng, 2 phó thủ tướng và chủ nhiệm VPCP

Giới thiệu chữ ký của thủ tướng, 2 phó thủ tướng và chủ nhiệm VPCP

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và BTCN Văn phòng Chính phủ

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và BTCN Văn phòng Chính phủ

Điều đặc biệt hai tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Lê Minh Khái

Điều đặc biệt hai tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Lê Minh Khái

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành