Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), từ ngày 3/2 - 8/2/2021, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp...
Khẩn trương cấp 12.416 tấn gạo hỗ trợ Tết và giáp hạt xuân 2021

Khẩn trương cấp 12.416 tấn gạo hỗ trợ Tết và giáp hạt xuân 2021

Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

Hoàn thành xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương dịp Tết nguyên đán

Hoàn thành xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương dịp Tết nguyên đán

Mang xuân ấm đến mọi nhà

Mang xuân ấm đến mọi nhà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất gạo hỗ trợ người dân dịp Tết

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất gạo hỗ trợ người dân dịp Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Khẩn trương xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân đón Tết

Hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân đón Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để các hộ dân khó khăn được 'đỏ lửa' trong dịp Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để các hộ dân khó khăn được 'đỏ lửa' trong dịp Tết

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Khẩn trương xuất hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân

Khẩn trương xuất hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân

Khẩn trương xuất cấp hỗ trợ gạo kịp thời cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán

Khẩn trương xuất cấp hỗ trợ gạo kịp thời cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xuất cấp gạo dự trữ để bếp người nghèo được 'đỏ lửa' dịp Tết Tân Sửu

Xuất cấp gạo dự trữ để bếp người nghèo được 'đỏ lửa' dịp Tết Tân Sửu

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

'Chấm điểm' doanh nghiệp đấu thầu cấp gạo dự trữ quốc gia

'Chấm điểm' doanh nghiệp đấu thầu cấp gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Bình Trị Thiên triển khai mục tiêu kép trong năm 2021

Cục Dự trữ Bình Trị Thiên triển khai mục tiêu kép trong năm 2021

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp kịp thời, đúng đối tượng

Hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp kịp thời, đúng đối tượng

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Xây dựng chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia: Kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế

Xây dựng chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia: Kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ Lào, Cuba: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước

Xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ Lào, Cuba: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước

Giữ mãi màu xanh nơi địa đầu Tổ quốc

Giữ mãi màu xanh nơi địa đầu Tổ quốc

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt

Ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 10

Ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 10

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Hoàn thành xuất cấp 5.000 tấn gạo hỗ trợ người dân miền Trung

Hoàn thành xuất cấp 5.000 tấn gạo hỗ trợ người dân miền Trung

Hoàn thành xuất cấp gạo và trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Hoàn thành xuất cấp gạo và trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh miền Trung

Xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh miền Trung

Sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia ứng phó với bão lũ

Sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia ứng phó với bão lũ

Gần 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã kịp thời đến với người dân 4 tỉnh miền Trung

Gần 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã kịp thời đến với người dân 4 tỉnh miền Trung

Đưa hàng dự trữ quốc gia kịp thời đến vùng lũ

Đưa hàng dự trữ quốc gia kịp thời đến vùng lũ

Hàng dự trữ quốc gia đã kịp thời đến với người dân vùng lũ

Hàng dự trữ quốc gia đã kịp thời đến với người dân vùng lũ

Đảm bảo hàng dự trữ quốc gia được sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng

Đảm bảo hàng dự trữ quốc gia được sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng

Chủ động kế hoạch, ứng trực xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ người dân vùng lũ

Chủ động kế hoạch, ứng trực xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ người dân vùng lũ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Kịp thời đưa hàng dự trữ hỗ trợ người dân vùng lũ lụt

Kịp thời đưa hàng dự trữ hỗ trợ người dân vùng lũ lụt