Xuất cấp hơn 674 tấn gạo hỗ trợ người dân Điện Biên dịp giáp hạt

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Bắc vừa hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bào giao 674,1 tấn gạo cho người dân tỉnh Điện Biên, để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2024.

Hoàn thành xuất cấp 674,1 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân tỉnh Điện Biên mùa giáp hạt

Tính đến ngày 20/5/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bào giao 674,1 tấn gạo dự trữ cho 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên, để cứu đói cho 9.962 hộ dân, với 44.940 nhân khẩu, trong thời gian giáp hạt năm 2024.

Kịp thời vận chuyển, giao gạo dự trữ quốc gia tới học sinh các địa phương

Thời gian qua, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện, sự chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã hoàn thành xuất cấp hơn 32.354 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các địa phương học kỳ II năm học 2023-2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Sẵn sàng nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2024

Thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xuất bổ sung hơn 58 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 5 tỉnh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-TCDT giao 5 cục Dự trữ nhà nước khu vực xuất bổ sung hơn 58 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 ở các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng.

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2024 cho 22 Cục DTNN khu vực.

Xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1078/QĐ-BTC ngày 08/5/2024 về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa phát động, triển khai Phong trào thi đua với khẩu hiệu 'Ngành DTNN thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 - 2030' với nhiều nội dung quan trọng.

Khẩn trương triển khai mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc vừa có văn bản gửi Tổng cục DTNN về xây dựng phương án giá mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

Hoàn thành xuất cấp hơn 7.758 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Bắc vừa hoàn thành trước kế hoạch xuất cấp 7.758,611 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 cho 03 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Hoàn thành xuất cấp gần 97 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Cửu Long vừa hoàn thành xuất cấp 96,930 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 cho 3 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long đảm bảo an toàn, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và đúng đối tượng theo quy định.

Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân Bắc Kạn, Điện Biên

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có các quyết định giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân ở Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 2 tỉnh dịp giáp hạt

Triển khai Quyết định số 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có các quyết định giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân hai tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Xuất cấp hơn 215 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp (không thu tiền) 215,986 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ người dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo quy định.

Xuất cấp hơn 618 tấn gạo hỗ trợ học sinh Long An và Đắk Nông

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp 618,900 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Long An và Đắk Nông học kỳ II năm học 2023 - 2024 đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.

Xuất cấp hơn 1.656 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tỉnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc vừa phối hợp với UBND 2 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển hơn 1.656 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 của hai địa phương này, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Hoàn thành xuất cấp hơn 3.140 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái, đến hết ngày 16/4/2024, đơn vị này đã hoàn thành xuất cấp 3.140,648 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên học kỳ II năm học 2023 - 2024 đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.