Chuyển vụ việc dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra thông qua kiểm toán

Chuyển vụ việc dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra thông qua kiểm toán

Tổng kiểm toán Nhà nước: Để sót, lọt nguồn thu thuế rất lớn

Tổng kiểm toán Nhà nước: Để sót, lọt nguồn thu thuế rất lớn

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận gay gắt với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận gay gắt với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Kiểm toán tranh luận 'nóng' với Bộ trưởng Tài chính về kiểm toán thuế

Tổng Kiểm toán tranh luận 'nóng' với Bộ trưởng Tài chính về kiểm toán thuế

Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc: Đụng vào doanh nghiệp nào, doanh nghiệp đó cũng giãy dụa

Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc: Đụng vào doanh nghiệp nào, doanh nghiệp đó cũng giãy dụa

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận trước giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận trước giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp:Lo Kiểm toán bỏ lọt tội phạm

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp:Lo Kiểm toán bỏ lọt tội phạm

Chủ nhiệm Lê Thị Nga hồi âm 'đòi' đánh giá công bằng của Tổng Kiểm toán

Chủ nhiệm Lê Thị Nga hồi âm 'đòi' đánh giá công bằng của Tổng Kiểm toán

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 'đăng đàn' phản hồi tranh luận của Tổng Kiểm toán

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 'đăng đàn' phản hồi tranh luận của Tổng Kiểm toán

Đề xuất gắn chíp, theo dõi tù tại gia

Đề xuất gắn chíp, theo dõi tù tại gia

Tù tại gia: 'Giam giữ trong khung sắt hoặc gắn chip'?

Tù tại gia: 'Giam giữ trong khung sắt hoặc gắn chip'?

Tổng Kiểm toán đề nghị nghiên cứu hình thức 'tù tại gia' để giảm áp lực quá tải trại giam

Tổng Kiểm toán đề nghị nghiên cứu hình thức 'tù tại gia' để giảm áp lực quá tải trại giam

Kiểm toán Nhà nước: Sẽ xử lý ngay và công khai nếu phát hiện móc ngoặc chia tiền vi phạm

Kiểm toán Nhà nước: Sẽ xử lý ngay và công khai nếu phát hiện móc ngoặc chia tiền vi phạm

Kiểm toán toàn diện cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi năm 2019

Kiểm toán toàn diện cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi năm 2019

Một số dự án BT tại Hà Nội giá trị 'đội' gần gấp ba

Một số dự án BT tại Hà Nội giá trị 'đội' gần gấp ba

Kiểm toán châu Á thông qua Tuyên bố Hà Nội về phát triển bền vững

Kiểm toán châu Á thông qua Tuyên bố Hà Nội về phát triển bền vững

Đề xuất kiểm toán nghĩa vụ người nộp thuế để chống chuyển giá

Đề xuất kiểm toán nghĩa vụ người nộp thuế để chống chuyển giá

ASOSAI 14: Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 53 thông qua nhiều nội dung quan trọng

ASOSAI 14: Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 53 thông qua nhiều nội dung quan trọng

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Việt Nam-Hàn Quốc đảm nhiệm sứ mệnh lành mạnh hóa nền tài chính

ASOSAI 14: Việt Nam-Hàn Quốc đảm nhiệm sứ mệnh lành mạnh hóa nền tài chính

Việt Nam đề xuất kiểm toán chung về công nghệ thông tin với Hàn Quốc

Việt Nam đề xuất kiểm toán chung về công nghệ thông tin với Hàn Quốc

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

Ông Hồ Đức Phớc chính thức làm Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021

Ông Hồ Đức Phớc chính thức làm Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021

ASOSAI 14: Giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu

'ASOSAI đã, đang, sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực'

'ASOSAI đã, đang, sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực'

Khai mạc trọng thể Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á ASOSAI 14

Khai mạc trọng thể Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á ASOSAI 14

'Trách nhiệm giải trình của kiểm toán với dư luận cao hơn bao giờ hết'

'Trách nhiệm giải trình của kiểm toán với dư luận cao hơn bao giờ hết'

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Đẩy mạnh kiểm toán môi trường để phát triển bền vững

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Đẩy mạnh kiểm toán môi trường để phát triển bền vững

Việt Nam muốn xây dựng quy trình kiểm toán về công nghệ thông tin

Việt Nam muốn xây dựng quy trình kiểm toán về công nghệ thông tin

Tổng Kiểm toán lo Việt Nam thành bãi rác công nghệ

Tổng Kiểm toán lo Việt Nam thành bãi rác công nghệ

Tổng kiểm toán đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Kỳ vọng

Tổng kiểm toán đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Kỳ vọng

Tổng kiểm toán chỉ rõ: Sabeco điển hình chuyển giá

Tổng kiểm toán chỉ rõ: Sabeco điển hình chuyển giá

Tổng kiểm toán: Nhiều DN nội địa cũng có dấu hiệu chuyển giá

Tổng kiểm toán: Nhiều DN nội địa cũng có dấu hiệu chuyển giá