Xác định nhu cầu hợp tác giai đoạn 2 với Bộ Giáo dục Đan Mạch

Xác định nhu cầu hợp tác giai đoạn 2 với Bộ Giáo dục Đan Mạch

Hợp tác trường nghề-doanh nghiệp là xu hướng thế giới

Hợp tác trường nghề-doanh nghiệp là xu hướng thế giới

Khối các trường thuộc Bộ Công thương vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Khối các trường thuộc Bộ Công thương vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Khai mạc Hội thao các cơ sở GD nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất

Khai mạc Hội thao các cơ sở GD nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất

Phấn đấu đổi màu huy chương tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Phấn đấu đổi màu huy chương tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Chỉ đào tạo nghề nông thôn khi có việc làm cho người học

Chỉ đào tạo nghề nông thôn khi có việc làm cho người học

Nhiều chính sách giáo dục nghề nghiệp chưa đến với doanh nghiệp

Nhiều chính sách giáo dục nghề nghiệp chưa đến với doanh nghiệp

Tọa đàm khoa học Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Tọa đàm khoa học Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn buông lỏng quản lý cấp dưới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn buông lỏng quản lý cấp dưới