PV Drilling: 'Người' tiên phong trong ngành khoan dầu đang lâm 'trọng bệnh'?

PV Drilling: 'Người' tiên phong trong ngành khoan dầu đang lâm 'trọng bệnh'?

PV Drilling: Cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

PV Drilling: Cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chủ tịch bị bắt, cổ phiếu Dịch vụ Dầu khí PVD tiếp chuỗi ngày lao dốc mạnh

Chủ tịch bị bắt, cổ phiếu Dịch vụ Dầu khí PVD tiếp chuỗi ngày lao dốc mạnh

PV Drilling lên tiếng việc cựu lãnh đạo PVEP bị khởi tố, bắt tạm giam

PV Drilling lên tiếng việc cựu lãnh đạo PVEP bị khởi tố, bắt tạm giam

PV Drilling lên tiếng về việc ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt tạm giam

PV Drilling lên tiếng về việc ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt tạm giam

PV Drilling 'gánh' 487 tỷ nợ xấu và lỗ ròng gần 200 tỷ thời ông Đỗ Văn Khạnh

PV Drilling 'gánh' 487 tỷ nợ xấu và lỗ ròng gần 200 tỷ thời ông Đỗ Văn Khạnh

Ông Đô Văn Khạnh - nguyên tổng giám đốc PVEP vừa bị bắt là ai?

Ông Đô Văn Khạnh - nguyên tổng giám đốc PVEP vừa bị bắt là ai?