Người đàn ông bị điện giật tử vong tại lồng cá nuôi

Người đàn ông bị điện giật tử vong tại lồng cá nuôi

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong quá trình vận hành máy sục khí để tạo oxy cho cá, có thể hệ...