7 tác dụng của sâm tố nữ đối với sức khỏe

7 tác dụng của sâm tố nữ đối với sức khỏe

Sâm tố nữ từ lâu đã được sử dụng như một phương pháp trẻ hóa trong y học cổ truyền. Nó đặc biệt tốt cho phụ...
Tố Ngọc Hoàn Plus+ cho ra mắt phiên bản hoàn hảo và cao cấp

Tố Ngọc Hoàn Plus+ cho ra mắt phiên bản hoàn hảo và cao cấp

Cảnh báo nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Cảnh báo nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm BVSK Đại Tràng Khang, Mộc Linh Chi – Body Weight, Tố Ngọc Hoàn Plus có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm BVSK Đại Tràng Khang, Mộc Linh Chi – Body Weight, Tố Ngọc Hoàn Plus có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo sai sự thật

Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo sai sự thật

Cảnh báo 3 thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Cảnh báo 3 thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người tiêu dùng

Một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo thực phẩm BVSK Tố Ngọc Hoàn plus và Satochi có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo thực phẩm BVSK Tố Ngọc Hoàn plus và Satochi có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng