Phú Xuyên đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch

Phú Xuyên đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng hệ thống ống cấp nước sạch trên toàn địa bàn, đến nay, UBND huyện Phú...
Thắp sáng những tuyến giao thông ở Phú Xuyên

Thắp sáng những tuyến giao thông ở Phú Xuyên

Người dân Phú Xuyên phấn khởi đón nước sạch

Người dân Phú Xuyên phấn khởi đón nước sạch

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 đoạn qua huyện Ứng Hòa: Gỡ vướng để thúc tiến độ

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 đoạn qua huyện Ứng Hòa: Gỡ vướng để thúc tiến độ

Nguy hiểm dựng rạp đám cưới ven đường

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 đoạn qua huyện Ứng Hòa: Người dân khổ vì bụi

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 đoạn qua huyện Ứng Hòa: Người dân khổ vì bụi

Người dân Phú Xuyên thụ hưởng điện chiếu sáng từ năng lượng mặt trời

Người dân Phú Xuyên thụ hưởng điện chiếu sáng từ năng lượng mặt trời

Xây dựng tuyến đường rộng 6 làn xe qua huyện Thanh Oai

Xây dựng tuyến đường rộng 6 làn xe qua huyện Thanh Oai