Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ chính...
Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc là ai?

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị điều động, chỉ định nhân sự mới

Bộ Chính trị điều động, chỉ định nhân sự mới

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Nam Định khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

Nam Định khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

Dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Dâng hương tưởng niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Dâng hương tưởng niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Dâng hương tưởng niệm nhân 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Dâng hương tưởng niệm nhân 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Dâng hương tưởng niệm nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Dâng hương tưởng niệm nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Tiểu sử tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 trưởng ngành

Ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 trưởng ngành