Vạch trần 'mưu ma' lừa chạy chế độ thương binh cho gần 1.000 người, chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Vạch trần 'mưu ma' lừa chạy chế độ thương binh cho gần 1.000 người, chiếm đoạt 13 tỷ đồng

'Nổ' mình có khả năng chạy chế độ thương binh để hưởng trợ cấp hàng tháng, Tạ Thị Vân cùng đồng phạm đã lừa...
Xét xử 3 kẻ làm hồ sơ thương binh giả, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Xét xử 3 kẻ làm hồ sơ thương binh giả, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Nghệ An: Xét xử vụ lừa đảo 'chạy' thương binh giả cho hàng trăm người

Nghệ An: Xét xử vụ lừa đảo 'chạy' thương binh giả cho hàng trăm người

Xét xử bộ ba lừa hơn 300 người 'chạy' thương binh giả, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Xét xử bộ ba lừa hơn 300 người 'chạy' thương binh giả, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Đơn vị xứng danh hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang

Đơn vị xứng danh hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang

'Giả thương binh' lừa 'chạy chế độ' cho… thương binh

'Giả thương binh' lừa 'chạy chế độ' cho… thương binh

Tìm người thân và đồng đội

Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về: Cần câu trả lời thỏa đáng