Những chuyện bi hài mang tên túi ngực silicone

Những chuyện bi hài mang tên túi ngực silicone

Không ai phủ nhận lợi ích từ cấy ghép túi ngực silicone nên mặt trái dễ bị bỏ qua. Thậm chí, nhiều người...