90 gian hàng tham gia xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Hà Nội

90 gian hàng tham gia xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Hà Nội

Với quy mô 90 gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố, Hội chợ 'Xúc tiến...
Đưa sản phẩm nông nghiệp tiếp cận hệ thống AEON

Đưa sản phẩm nông nghiệp tiếp cận hệ thống AEON

Hội chợ nông nghiệp Hà Nội giúp doanh nghiệp tìm kiếm tiềm năng xuất khẩu

Hội chợ nông nghiệp Hà Nội giúp doanh nghiệp tìm kiếm tiềm năng xuất khẩu

Sắp diễn ra Hội chợ 'Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2020'

Sắp diễn ra Hội chợ 'Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2020'

AEON Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ cung cấp 100.000- 200.000 khẩu trang

AEON Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ cung cấp 100.000- 200.000 khẩu trang

Xúc tiến sản phẩm nông nghiệp vào AEON Việt Nam

Hà Nội- Kết nối trực tiếp, xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn

Hà Nội- Kết nối trực tiếp, xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm vào chuỗi bán lẻ Tập đoàn AEON

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm vào chuỗi bán lẻ Tập đoàn AEON