Ảnh đế Hong Kong hai lần cứu người khỏi hỏa hoạn

Ảnh đế Hong Kong hai lần cứu người khỏi hỏa hoạn

Tạ Quân Hào từng liều mạng, bất chấp sự nghiệp có thể nửa đường đứt gánh để cứu hai đồng nghiệp khỏi sự cố...