Loạt công an biến chất, làm tiền người dân rồi nhận quả đắng đáng đời

Loạt công an biến chất, làm tiền người dân rồi nhận quả đắng đáng đời

2 cựu Công an Thanh Trì nhận hối lộ bị truy tố

2 cựu Công an Thanh Trì nhận hối lộ bị truy tố

Hà Nội: Truy tố cựu cảnh sát 'vòi' tiền của tội phạm ma túy

Hà Nội: Truy tố cựu cảnh sát 'vòi' tiền của tội phạm ma túy

Truy tố nguyên trung tá công an yêu cầu đưa tiền để thả tội phạm ma túy

Truy tố nguyên trung tá công an yêu cầu đưa tiền để thả tội phạm ma túy

Nguyên trung tá công an yêu cầu đưa tiền để thả tội phạm ma túy

Nguyên trung tá công an yêu cầu đưa tiền để thả tội phạm ma túy

Truy tố hai cựu cán bộ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhận hối lộ

Truy tố hai cựu cán bộ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhận hối lộ