Vì sao Tư Mã Thiên biết rõ bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng?

Vì sao Tư Mã Thiên biết rõ bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng?

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng lăng mộ, Tần Thủy Hoàng ra lệnh giết toàn bộ công nhân để giữ bí mật....