Xin đặt tượng Tướng Đồng Sỹ Nguyên ở Nghĩa trang Trường Sơn

Xin đặt tượng Tướng Đồng Sỹ Nguyên ở Nghĩa trang Trường Sơn

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: 60 năm một con đường huyền thoại

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: 60 năm một con đường huyền thoại

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Huyền thoại Trường Sơn'

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Huyền thoại Trường Sơn'

Lắng đọng những xúc cảm đêm thơ 'Huyền thoại Trường Sơn'

Lắng đọng những xúc cảm đêm thơ 'Huyền thoại Trường Sơn'

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: 'Làm lãnh đạo, có tài chưa đủ, phải có tâm'

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: 'Làm lãnh đạo, có tài chưa đủ, phải có tâm'

Đồng Sỹ Nguyên - vị danh tướng tài ba

Đồng Sỹ Nguyên - vị danh tướng tài ba

Tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

Tướng Đồng Sỹ Nguyên từng từ chối làm chế độ chất độc da cam

Hình ảnh về Tướng Đồng Sỹ Nguyên trên cương vị Bộ trưởng Giao thông

Tướng Đồng Sỹ Nguyên ưu đãi đặc biệt nhà thơ Phạm Tiến Duật

Những hình ảnh tư liệu về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên thời chiến tranh

Tướng Đồng Sỹ Nguyên trong ký ức người lính Trường Sơn

Tướng Đồng Sỹ Nguyên từng 2 lần lên tiếng vì có kẻ mạo danh

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên qua lời kể của nguyên Bộ trưởng Phạm Văn Trà

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và kỳ tích đường Hồ Chí Minh