Tòa ra phán quyết, gia đình liệt sĩ vẫn mòn mỏi chờ tiền bồi thường

Tòa ra phán quyết, gia đình liệt sĩ vẫn mòn mỏi chờ tiền bồi thường

Sau 8 năm đeo đuổi vụ kiện với vợ cũ, tới khi thắng kiện, quay về Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện...