Cần tăng kiểm tra nguồn gốc đồ chơi trẻ em

Cần tăng kiểm tra nguồn gốc đồ chơi trẻ em

Sát Trung thu, đồ chơi Trung Quốc 'xách tay' tràn vào Việt Nam

Sát Trung thu, đồ chơi Trung Quốc 'xách tay' tràn vào Việt Nam

Đồ chơi bạo lực 'vượt biên' trước tết Trung thu

Đồ chơi bạo lực 'vượt biên' trước tết Trung thu

Sát Trung thu, đồ chơi Trung Quốc 'xách tay' tràn vào Việt Nam

Sát Trung thu, đồ chơi Trung Quốc 'xách tay' tràn vào Việt Nam

Phát hiện hàng loạt đồ chơi bạo lực, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Phát hiện hàng loạt đồ chơi bạo lực, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 600 đồ chơi trẻ em không tem hợp quy, không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 600 đồ chơi trẻ em không tem hợp quy, không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 600 đồ chơi trẻ em không tem hợp quy, không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 600 đồ chơi trẻ em không tem hợp quy, không rõ nguồn gốc

'Nóng' nhập lậu đồ chơi trẻ em Tết Trung Thu

'Nóng' nhập lậu đồ chơi trẻ em Tết Trung Thu