Bộ trưởng Nội vụ chúc mừng Giáng sinh tại Bình Dương

Bộ trưởng Nội vụ chúc mừng Giáng sinh tại Bình Dương

Bộ trưởng đánh giá cao sự đóng góp của các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường và đồng bào công...
Lãnh đạo Bộ Nội vụ thăm, chúc mừng các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường

Lãnh đạo Bộ Nội vụ thăm, chúc mừng các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường

Chức sắc, đồng bào Công giáo: Đóng góp vào quá trình phát triển các địa phương

Chức sắc, đồng bào Công giáo: Đóng góp vào quá trình phát triển các địa phương

Thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Bình Dương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Bình Dương

Đồng bào Công giáo Việt Nam chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào Công giáo Việt Nam chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc