Gia Cát Lượng trong lịch sử không hề thần thánh, nếu không nhờ 'Tam Quốc diễn nghĩa', liệu ông có thể lưu danh muôn đời?

Gia Cát Lượng trong lịch sử không hề thần thánh, nếu không nhờ 'Tam Quốc diễn nghĩa', liệu ông có thể lưu danh muôn đời?

'Tam Quốc diễn nghĩa' đã thần thánh hóa hình ảnh Gia Cát Lượng. Vậy nếu không có sự thổi phồng tên tuổi...
Sự thật gây 'sốc' về nhan sắc của Mã Vân Lục, vợ Triệu Vân và nghi án giết chồng

Sự thật gây 'sốc' về nhan sắc của Mã Vân Lục, vợ Triệu Vân và nghi án giết chồng

Chân tướng thật sự đằng sau việc Lưu Bị phó thác con cho Gia Cát Lượng nhưng lại giao binh quyền cho người khác

Chân tướng thật sự đằng sau việc Lưu Bị phó thác con cho Gia Cát Lượng nhưng lại giao binh quyền cho người khác

Hé lộ lý do 'động trời' khiến Tôn Quyền quyết đoạt mạng Quan Vũ bằng mọi giá

Hé lộ lý do 'động trời' khiến Tôn Quyền quyết đoạt mạng Quan Vũ bằng mọi giá

Chân tướng thật sự đằng sau việc Lưu Bị phó thác con cho Gia Cát Lượng nhưng lại giao binh quyền cho người khác

Chân tướng thật sự đằng sau việc Lưu Bị phó thác con cho Gia Cát Lượng nhưng lại giao binh quyền cho người khác

Miền Tây có 2 ngôi đình được công nhận di tích lịch sử

Miền Tây có 2 ngôi đình được công nhận di tích lịch sử

Tam quốc diễn nghĩa: Tác hại của việc chọn sai địa điểm đóng quân

Tam quốc diễn nghĩa: Tác hại của việc chọn sai địa điểm đóng quân

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lần phạt Bắc thứ 2 của Gia Cát Lượng thất bại cay đắng vì vị tướng vô danh này

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lần phạt Bắc thứ 2 của Gia Cát Lượng thất bại cay đắng vì vị tướng vô danh này

Tam quốc diễn nghĩa: Một nhân tài đọc đến đâu thuộc đến đấy nhưng lại bị Tào Tháo coi thường vì điều này

Tam quốc diễn nghĩa: Một nhân tài đọc đến đâu thuộc đến đấy nhưng lại bị Tào Tháo coi thường vì điều này

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi văn võ song toàn của Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi văn võ song toàn của Quan Vũ

Nhân vật nào được Tào Tháo kính trọng, biếu túi gấm đựng râu?

Nhân vật nào được Tào Tháo kính trọng, biếu túi gấm đựng râu?

Lưu Bị đã có thể phục hưng Hán Thất nếu không bỏ lỡ những cơ hội này

Lưu Bị đã có thể phục hưng Hán Thất nếu không bỏ lỡ những cơ hội này

Tam Quốc: Lưu Bị đã có thể phục hưng Hán Thất nếu không bỏ lỡ những cơ hội này

Tam Quốc: Lưu Bị đã có thể phục hưng Hán Thất nếu không bỏ lỡ những cơ hội này

Ngũ Hổ Tướng siêu dũng mãnh của Lưu Bị là những ai?

Ngũ Hổ Tướng siêu dũng mãnh của Lưu Bị là những ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Ai mạnh nhất ngũ hổ tướng?

Tam quốc diễn nghĩa: Ai mạnh nhất ngũ hổ tướng?

Lưu Bị thực chất không tin tưởng Gia Cát Lượng?

Lưu Bị thực chất không tin tưởng Gia Cát Lượng?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Chuyện tình của Lưu Bị và người vợ đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành'

Chuyện tình của Lưu Bị và người vợ đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực