'Mọt' Tam quốc (kỳ 6) - Phong vũ Kinh châu: Cột chống trời ngã ở Kinh Sở

'Mọt' Tam quốc (kỳ 6) - Phong vũ Kinh châu: Cột chống trời ngã ở Kinh Sở

SỰ THẬT gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

SỰ THẬT gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

Cẩn thận với người yêu cũ

Cẩn thận với người yêu cũ

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 5) - Phong vũ Kinh châu: Tương - Phàn chi chiến

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 5) - Phong vũ Kinh châu: Tương - Phàn chi chiến

Bị tống khỏi nhà vì… chậm vợ

Bị tống khỏi nhà vì… chậm vợ

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải do đa nghi, đây mới là lý do Tào Tháo dù bệnh nặng nhưng vẫn giết thần y Hoa Đà

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải do đa nghi, đây mới là lý do Tào Tháo dù bệnh nặng nhưng vẫn giết thần y Hoa Đà

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi của Tào Tháo, từng đẩy lùi Gia Cát Lượng khiến Tư Mã Ý cũng phải kiêng dè

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi của Tào Tháo, từng đẩy lùi Gia Cát Lượng khiến Tư Mã Ý cũng phải kiêng dè

Gia Cát Lượng dùng kế 'khích tướng' Chu Du để liên minh đánh trận Xích Bích với Tào Tháo

Gia Cát Lượng dùng kế 'khích tướng' Chu Du để liên minh đánh trận Xích Bích với Tào Tháo

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 3) - Phong vũ Kinh châu: Truyền kỳ 'mượn Kinh Châu'

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 3) - Phong vũ Kinh châu: Truyền kỳ 'mượn Kinh Châu'

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… HAI lần được Trời giúp

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… HAI lần được Trời giúp

'Mọt' Tam quốc (kỳ 2) - Phong vũ Kinh châu: Hậu đại chiến Xích Bích

'Mọt' Tam quốc (kỳ 2) - Phong vũ Kinh châu: Hậu đại chiến Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đặc biệt của người con nuôi tài năng được Tào Tháo thu nhận

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đặc biệt của người con nuôi tài năng được Tào Tháo thu nhận

Nếu Bắc phạt thành công, Gia Cát Lượng sẽ trở thành Tào Tháo thứ hai?

Nếu Bắc phạt thành công, Gia Cát Lượng sẽ trở thành Tào Tháo thứ hai?

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn thảm bại hai lần bởi… kế trá hàng

Đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn thảm bại hai lần bởi… kế trá hàng

Xem sự gian xảo của Tào Tháo trong cuộc nói chuyện với Lưu Tông

Xem sự gian xảo của Tào Tháo trong cuộc nói chuyện với Lưu Tông

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Hoàng Trung hay Lã Bố đây mới là 'đệ nhất cung thủ' thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Hoàng Trung hay Lã Bố đây mới là 'đệ nhất cung thủ' thời Tam quốc

Bị kẻ địch liên tục truy sát, Tào Tháo liền bộc lộ tài trí đáng sợ của mình

Bị kẻ địch liên tục truy sát, Tào Tháo liền bộc lộ tài trí đáng sợ của mình

Đây là những lời trăn trối của Tào Tháo trước khi chết

Đây là những lời trăn trối của Tào Tháo trước khi chết

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 1) - Phong vũ Kinh châu: Kinh châu về tay ai?

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 1) - Phong vũ Kinh châu: Kinh châu về tay ai?

Kết cục bi thảm của Đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu

Kết cục bi thảm của Đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu

Cung nữ thời xưa không sợ chết bằng bị đày tới nơi này

Cung nữ thời xưa không sợ chết bằng bị đày tới nơi này

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 6 câu nói thương tâm nhất khiến muôn đời thổn thức

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 6 câu nói thương tâm nhất khiến muôn đời thổn thức

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và trận chiến Quan Độ kinh điển

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và trận chiến Quan Độ kinh điển

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật thần bí khiến Tào Tháo phải kinh ngạc, nghiêng mình kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật thần bí khiến Tào Tháo phải kinh ngạc, nghiêng mình kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu đây là sự thật thì vị cao nhân này mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu đây là sự thật thì vị cao nhân này mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Mã Siêu đáng sợ thế nào mà khiến Tào Tháo phải cắt râu vứt áo trốn chạy?

Mã Siêu đáng sợ thế nào mà khiến Tào Tháo phải cắt râu vứt áo trốn chạy?

Tam quốc diễn nghĩa: Không ngờ Tào Tháo lại có hành động anh hùng đến vậy

Tam quốc diễn nghĩa: Không ngờ Tào Tháo lại có hành động anh hùng đến vậy

Mỹ nhân đẹp ngang Điêu Thuyền, 'đốn tim' cả 3 cha con Tào Tháo

Mỹ nhân đẹp ngang Điêu Thuyền, 'đốn tim' cả 3 cha con Tào Tháo

Chỉ cần dùng '3 tấc lưỡi', Tào Tháo đã khiến Lữ Bố suýt quy thuận mình

Chỉ cần dùng '3 tấc lưỡi', Tào Tháo đã khiến Lữ Bố suýt quy thuận mình

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì điều này Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì điều này Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng

Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa công thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Khổng Minh?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa công thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Khổng Minh?

Tư Mã Ý rốt cuộc có mắc mưu 'Không thành kế' của Gia Cát Lượng?

Tư Mã Ý rốt cuộc có mắc mưu 'Không thành kế' của Gia Cát Lượng?

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị thoát chết nhờ một tiếng sấm

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị thoát chết nhờ một tiếng sấm

Mưu trí không kém Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý không toàn vẹn vì vết nhơ này

Mưu trí không kém Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý không toàn vẹn vì vết nhơ này

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Phạm vào những điều tối kỵ, Quan Vũ vẫn được Tào Tháo hết sức trọng dụng

Tam quốc diễn nghĩa: Phạm vào những điều tối kỵ, Quan Vũ vẫn được Tào Tháo hết sức trọng dụng

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

La Quán Trung đã 'dìm hàng' Lưu Bị như thế nào trong Tam quốc?

La Quán Trung đã 'dìm hàng' Lưu Bị như thế nào trong Tam quốc?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

8 võ tướng Tam Quốc dũng mãnh vô song, ngang ngửa Lữ Bố

8 võ tướng Tam Quốc dũng mãnh vô song, ngang ngửa Lữ Bố

Vợ xinh đẹp của danh tướng Triệu Vân là… em gái Mã Siêu?

Vợ xinh đẹp của danh tướng Triệu Vân là… em gái Mã Siêu?

Tam quốc diễn nghĩa: Những phát minh độc đáo của Khổng Minh vẫn còn dùng đến nay

Tam quốc diễn nghĩa: Những phát minh độc đáo của Khổng Minh vẫn còn dùng đến nay

Cung nữ thời xưa không sợ chết bằng bị đày tới nơi này

Cung nữ thời xưa không sợ chết bằng bị đày tới nơi này

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Ước mơ 'thiện lành' của Tào Tháo!

Ước mơ 'thiện lành' của Tào Tháo!

Sự thật về Tư Mã Ý - đối thủ lớn nhất đời của Gia Cát Lượng

Sự thật về Tư Mã Ý - đối thủ lớn nhất đời của Gia Cát Lượng

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 6 câu nói thương tâm nhất khiến muôn đời thổn thức

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 6 câu nói thương tâm nhất khiến muôn đời thổn thức

Hé lộ thiên tài chính trị thời Tam Quốc, vượt xa Gia Cát Lượng

Hé lộ thiên tài chính trị thời Tam Quốc, vượt xa Gia Cát Lượng

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

Khai quật lăng mộ Quan Vũ, phát hiện bí mật kinh hoàng

Khai quật lăng mộ Quan Vũ, phát hiện bí mật kinh hoàng

Cả đời 'Võ thánh' Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người, gồm những ai?

Cả đời 'Võ thánh' Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người, gồm những ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Tử Long mới xứng đáng là Tam quốc đệ nhất chiến thần, Lữ Bố không thể sánh bằng

Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Tử Long mới xứng đáng là Tam quốc đệ nhất chiến thần, Lữ Bố không thể sánh bằng

So kè dàn vũ khí bá đạo trong Tam Quốc và Thủy Hử

So kè dàn vũ khí bá đạo trong Tam Quốc và Thủy Hử

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Khổng Minh đây mới là Thần toán thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Khổng Minh đây mới là Thần toán thời Tam quốc

Mãnh tướng duy nhất đánh bại được Quan Vũ là ai?

Mãnh tướng duy nhất đánh bại được Quan Vũ là ai?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

Một đời gian hùng, Táo Tháo chỉ phục duy nhất người này

Một đời gian hùng, Táo Tháo chỉ phục duy nhất người này

Giải mã cái chết bí ẩn của mưu sĩ số 1 dưới trướng Tào Tháo

Giải mã cái chết bí ẩn của mưu sĩ số 1 dưới trướng Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Vượt mặt Tào Tháo, Tôn Kiên mới là người khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Vượt mặt Tào Tháo, Tôn Kiên mới là người khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía

Mưu trí không kém Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý không toàn vẹn vì vết nhơ này

Mưu trí không kém Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý không toàn vẹn vì vết nhơ này

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu đây là sự thật thì vị cao nhân này mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu đây là sự thật thì vị cao nhân này mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc

Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc

Mỹ học Tào Tháo nhưng không biết đạo lý

Mỹ học Tào Tháo nhưng không biết đạo lý

So kè dàn vũ khí bá đạo trong Tam Quốc và Thủy Hử

So kè dàn vũ khí bá đạo trong Tam Quốc và Thủy Hử

Không phải Lữ Bố, ai mới là người Điêu Thuyền yêu thật lòng?

Không phải Lữ Bố, ai mới là người Điêu Thuyền yêu thật lòng?

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Trước khi lên pháp trường, có người gảy bản đàn sau cuối...

Trước khi lên pháp trường, có người gảy bản đàn sau cuối...

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật Triệu Tử Long là gái giả trai?

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật Triệu Tử Long là gái giả trai?

La Quán Trung đã 'dìm hàng' Lưu Bị như thế nào trong Tam quốc?

La Quán Trung đã 'dìm hàng' Lưu Bị như thế nào trong Tam quốc?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

Khai quật lăng mộ Quan Vũ, phát hiện bí mật kinh hoàng

Khai quật lăng mộ Quan Vũ, phát hiện bí mật kinh hoàng

Chuyện chưa kể về trận Xích Bích trong 'Tam quốc diễn nghĩa 1994'

Chuyện chưa kể về trận Xích Bích trong 'Tam quốc diễn nghĩa 1994'

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật đằng sau câu nói 'Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?'

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật đằng sau câu nói 'Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?'

Bí ẩn mộ Võ Thánh Quan Vũ suốt 1.800 năm không bị ai xâm phạm?

Bí ẩn mộ Võ Thánh Quan Vũ suốt 1.800 năm không bị ai xâm phạm?

5 loại vũ khí lợi hại nhất trong 'Tam quốc' gồm những gì?

5 loại vũ khí lợi hại nhất trong 'Tam quốc' gồm những gì?

Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố

Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố

Tiết lộ bất ngờ về Ngụy Đế Tào Phi: Văn chương nức tiếng thời Tam Quốc

Tiết lộ bất ngờ về Ngụy Đế Tào Phi: Văn chương nức tiếng thời Tam Quốc

Tào Tháo một đời gian hùng cũng phải bất lực trước cảnh các con trai tàn sát nhau tranh ngôi kế vị

Tào Tháo một đời gian hùng cũng phải bất lực trước cảnh các con trai tàn sát nhau tranh ngôi kế vị

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có người này thì dù Khổng Minh và Chu Du có giỏi tới đâu cũng không thắng được Tào Tháo ở trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có người này thì dù Khổng Minh và Chu Du có giỏi tới đâu cũng không thắng được Tào Tháo ở trận Xích Bích

Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía

Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Coi nhau là đối thủ nhưng Khổng Minh chết, Tư Mã Ý đã làm 1 việc khiến hậu thế kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Coi nhau là đối thủ nhưng Khổng Minh chết, Tư Mã Ý đã làm 1 việc khiến hậu thế kính nể

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Ngựa xích thố huyền thoại của Quan Vũ, Lã Bố ngoài đời như thế nào?

Ngựa xích thố huyền thoại của Quan Vũ, Lã Bố ngoài đời như thế nào?

Vị tướng ít học bắt sống Quan Vũ, đẩy lùi 400.000 quân Tào Tháo là ai?

Vị tướng ít học bắt sống Quan Vũ, đẩy lùi 400.000 quân Tào Tháo là ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của vị quân sư ngang tài với Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của vị quân sư ngang tài với Khổng Minh

Mãnh tướng duy nhất đánh bại được Quan Vũ là ai?

Mãnh tướng duy nhất đánh bại được Quan Vũ là ai?

Thực hư Quan Vũ lấy đầu Nhan Lương, qua năm ải chém sáu tướng Tào

Thực hư Quan Vũ lấy đầu Nhan Lương, qua năm ải chém sáu tướng Tào

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Khổng Minh đây mới là vị quân sự được Lưu Bị tin tưởng nhất

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Khổng Minh đây mới là vị quân sự được Lưu Bị tin tưởng nhất