Tàu Insight của NASA đã thu được 'tiếng thở' đầu tiên từ sao Hỏa

Tàu Insight của NASA đã thu được 'tiếng thở' đầu tiên từ sao Hỏa

Phát hiện vật thể lạ sáng bóng rơi xuống sao Hỏa

Phát hiện vật thể lạ sáng bóng rơi xuống sao Hỏa

Cuộc sống muôn mầu

Cuộc sống muôn mầu

Tàu InSight đổ bộ sao Hỏa

Tàu InSight đổ bộ sao Hỏa

Hành trình vươn tới sao Hỏa của tàu vũ trụ InSight

Hành trình vươn tới sao Hỏa của tàu vũ trụ InSight

Tàu InSight lên sao hỏa để làm gì?

Tàu InSight lên sao hỏa để làm gì?

Ảnh 'tự sướng' tàu vũ trụ NASA gửi về sau '7 phút kinh hoàng' đáp xuống sao Hỏa

Ảnh 'tự sướng' tàu vũ trụ NASA gửi về sau '7 phút kinh hoàng' đáp xuống sao Hỏa

Tàu thăm dò sao Hỏa InSight gửi bức ảnh đầu tiên

Tàu thăm dò sao Hỏa InSight gửi bức ảnh đầu tiên

Tàu vũ trụ InSight đáp xuống sao Hỏa và gửi bức ảnh đầu tiên về Trái Đất

Tàu vũ trụ InSight đáp xuống sao Hỏa và gửi bức ảnh đầu tiên về Trái Đất

Tàu vũ trụ NASA đáp xuống sao hỏa như thế nào?

Tàu vũ trụ NASA đáp xuống sao hỏa như thế nào?

Hình ảnh cận cảnh '7 phút tử thần' của tàu NASA đáp xuống sao Hỏa

Hình ảnh cận cảnh '7 phút tử thần' của tàu NASA đáp xuống sao Hỏa

Hé lộ hình ảnh đầu tiên trên sao Hỏa trong sứ mệnh mới nhất của NASA

Hé lộ hình ảnh đầu tiên trên sao Hỏa trong sứ mệnh mới nhất của NASA

Hình ảnh đầu tiên tàu thám hiểm InSight của NASA gửi về từ sao Hỏa

Hình ảnh đầu tiên tàu thám hiểm InSight của NASA gửi về từ sao Hỏa

Cận cảnh cú đáp của tàu thăm dò NASA xuống bề mặt sao Hỏa

Tàu thám hiểm NASA đáp xuống sao Hỏa, gửi bức ảnh đầu tiên về Trái đất

Tàu thám hiểm NASA đáp xuống sao Hỏa, gửi bức ảnh đầu tiên về Trái đất

Tàu vũ trụ NASA hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa

Tàu vũ trụ NASA hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa

Tàu InSight của NASA đáp xuống sao Hỏa, gởi về bức ảnh đầu tiên

Tàu InSight của NASA đáp xuống sao Hỏa, gởi về bức ảnh đầu tiên

Sau 6 tháng, tàu thăm dò NASA đã đáp xuống bề mặt sao Hỏa

Sau 6 tháng, tàu thăm dò NASA đã đáp xuống bề mặt sao Hỏa

Tàu thám hiểm của NASA hạ cánh thành công xuống Sao Hỏa

Tàu thám hiểm của NASA hạ cánh thành công xuống Sao Hỏa

'7 phút tử thần' của tàu NASA sắp đổ bộ sao Hỏa

'7 phút tử thần' của tàu NASA sắp đổ bộ sao Hỏa

Xem trực tiếp '7 phút kinh hoàng' khi tàu thăm dò của NASA đổ bộ sao Hỏa

Xem trực tiếp '7 phút kinh hoàng' khi tàu thăm dò của NASA đổ bộ sao Hỏa