Hồi nhỏ tôi từng đạp xe 18 km để tìm mua tập truyện tranh mới

Hồi nhỏ tôi từng đạp xe 18 km để tìm mua tập truyện tranh mới

Có những hôm truyện về muộn hơn so với dự kiến, có khi sáng hoặc chiều ngày hôm sau, sốt ruột tôi đạp xe...