Diễn viên Ngọc Thanh Tâm tặng 5 triệu đồng cho Mottainai 2018

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm tặng 5 triệu đồng cho Mottainai 2018

Điện ảnh Việt Nam giành 4 giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế

Điện ảnh Việt Nam giành 4 giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế

Điện ảnh Việt Nam: Ghi dấu ở các giải thưởng quốc tế

Điện ảnh Việt Nam: Ghi dấu ở các giải thưởng quốc tế

Ngọc Thanh Tâm nói gì về nghi vấn mua giải tại LHP ở Đài Loan?

Ngọc Thanh Tâm nói gì về nghi vấn mua giải tại LHP ở Đài Loan?

'Ðảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng kép tại Liên hoan phim

'Ðảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng kép tại Liên hoan phim

'Đảo của dân ngụ cư' được vinh danh tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương

'Đảo của dân ngụ cư' được vinh danh tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương

Ngọc Thanh Tâm đoạt giải tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58

Ngọc Thanh Tâm đoạt giải tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58

Phim Việt được vinh danh tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương

Phim Việt được vinh danh tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương

Ngọc Thanh Tâm đoạt giải thưởng tại 'LHP châu Á - Thái Bình Dương'

Ngọc Thanh Tâm đoạt giải thưởng tại 'LHP châu Á - Thái Bình Dương'

'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng kép tại LHP quốc tế

'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng kép tại LHP quốc tế

Điện ảnh Việt thắng giải tại LHP châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 58-2018

Điện ảnh Việt thắng giải tại LHP châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 58-2018

Ngọc Thanh Tâm nhận giải thưởng lớn tại LHP châu Á - Thái Bình Dương

Ngọc Thanh Tâm nhận giải thưởng lớn tại LHP châu Á - Thái Bình Dương

Vai diễn nhiều cảnh nóng của Ngọc Thanh Tâm được xướng tên tại giải thưởng điện ảnh quốc tế

Vai diễn nhiều cảnh nóng của Ngọc Thanh Tâm được xướng tên tại giải thưởng điện ảnh quốc tế