Dấn thân chơi bất động sản, nữ đại gia khét tiếng 'chết đắng'

Dấn thân chơi bất động sản, nữ đại gia khét tiếng 'chết đắng'

Rao bán 'đại hạ giá' khách sạn 5 sao của Bông hồng vàng Thuận Thảo

Rao bán 'đại hạ giá' khách sạn 5 sao của Bông hồng vàng Thuận Thảo

BIDV 'đại hạ giá' khách sạn CenDeluxe và 2 trung tâm hội nghị của 'bông hồng vàng' Thuận Thảo

BIDV 'đại hạ giá' khách sạn CenDeluxe và 2 trung tâm hội nghị của 'bông hồng vàng' Thuận Thảo

Từ đỉnh danh vọng, nghìn tỷ trong tay tới 'chương cuối' ám ảnh của nữ đại gia

Từ đỉnh danh vọng, nghìn tỷ trong tay tới 'chương cuối' ám ảnh của nữ đại gia

Từ đỉnh danh vọng, nghìn tỷ trong tay tới 'chương cuối' ám ảnh của nữ đại gia

Từ đỉnh danh vọng, nghìn tỷ trong tay tới 'chương cuối' ám ảnh của nữ đại gia

Rao bán khách sạn 5 sao cao nhất Phú Yên giá 500 tỷ đồng

Rao bán khách sạn 5 sao cao nhất Phú Yên giá 500 tỷ đồng

Công ty của nữ đại gia Phú Yên dự báo lỗ năm thứ 6 liên tiếp

Mảng xám trong kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết

Nữ đại gia Phú Yên phải cho chính doanh nghiệp của mình vay tiền

Khoản nợ của 'bông hồng vàng' Phú Yên Võ Thị Thanh bị đại hạ giá 40%