Robot, thù hay bạn của con người?

Robot, thù hay bạn của con người?

Theo số liệu của Liên hiệp quốc tế Tự động hóa (IFR), hiện có hơn 2,4 triệu robot công nghiệp đang hoạt...