Người đàn ông buộc phải cắt 'sừng quỷ' trên đầu sau 5 năm

Người đàn ông buộc phải cắt 'sừng quỷ' trên đầu sau 5 năm

Ngã dập đầu, người đàn ông bỗng 'hóa quỷ' và sự thật xót xa

Ngã dập đầu, người đàn ông bỗng 'hóa quỷ' và sự thật xót xa

Cụ ông 74 tuổi và chiếc 'sừng quỷ' quái ác

Cụ ông 74 tuổi và chiếc 'sừng quỷ' quái ác

Bệnh lạ: Người đàn ông bất ngờ mọc sừng như tê giác

Bệnh lạ: Người đàn ông bất ngờ mọc sừng như tê giác

Bí ẩn về những chiếc sừng ác quỷ

Bí ẩn về những chiếc sừng ác quỷ

Kỳ quặc người đàn ông bị cắm 'sừng quỷ' 10 cm trên đầu

Kỳ quặc người đàn ông bị cắm 'sừng quỷ' 10 cm trên đầu

Cắt bỏ 'sừng ác quỷ' dài gần 10 cm trên đầu người đàn ông Ấn Độ

Cắt bỏ 'sừng ác quỷ' dài gần 10 cm trên đầu người đàn ông Ấn Độ

Người bất ngờ mọc sừng quỷ - Căn bệnh bí ẩn chưa lời giải đáp

Người bất ngờ mọc sừng quỷ - Căn bệnh bí ẩn chưa lời giải đáp

Cứ nghĩ khối u trên đầu vô hại, người đàn ông chẳng ngờ sau 5 năm nó hóa 'sừng quỷ' dài 10cm làm ai nhìn vào cũng thấy sợ

Cứ nghĩ khối u trên đầu vô hại, người đàn ông chẳng ngờ sau 5 năm nó hóa 'sừng quỷ' dài 10cm làm ai nhìn vào cũng thấy sợ

Người đàn ông có 'sừng quỷ' dài 10 cm mọc trên đỉnh đầu

Người đàn ông có 'sừng quỷ' dài 10 cm mọc trên đỉnh đầu