Phong trào chống quấy rối tình dục của những nữ phóng viên Nhật Bản

Phong trào chống quấy rối tình dục của những nữ phóng viên Nhật Bản

Nữ nhà báo bị quấy rối, phong trào #MeToo bắt đầu bùng nổ ở Nhật Bản

Nữ nhà báo bị quấy rối, phong trào #MeToo bắt đầu bùng nổ ở Nhật Bản

Cơn lốc Me Too cuốn phăng nhiều người 'đức cao vọng trọng'

Cơn lốc Me Too cuốn phăng nhiều người 'đức cao vọng trọng'

Sự im lặng đáng sợ

Sự im lặng đáng sợ

Cuộc chiến chống quấy rối tình dục ở Nhật Bản

Cuộc chiến chống quấy rối tình dục ở Nhật Bản

Phải luật hóa để chặn đứng những ý đồ và bàn tay nhơ bẩn!

Phải luật hóa để chặn đứng những ý đồ và bàn tay nhơ bẩn!

Đêm thứ 6 đen tối của cô gái Nhật

Đêm thứ 6 đen tối của cô gái Nhật

Phụ nữ Nhật Bản chật vật tố giác tội phạm tình dục

Phụ nữ Nhật Bản chật vật tố giác tội phạm tình dục