Kinh tế Trung Quốc đang đi theo con đường tăng trưởng tự nhiên

Kinh tế Trung Quốc đang đi theo con đường tăng trưởng tự nhiên

Trung Quốc đã chứng minh nhiều nhận định của giới chuyên gia rằng nền kinh tế thứ hai thế giới sụp đổ trong...