Sự kiện trong tuần qua ảnh (27/10 - 3/11)

Sự kiện trong tuần qua ảnh (27/10 - 3/11)

Ấn Độ huy động hơn 5.000 cảnh sát bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ huy động hơn 5.000 cảnh sát bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Cảnh sát Ấn Độ phải bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới vì người dân phản ứng

Cảnh sát Ấn Độ phải bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới vì người dân phản ứng

Bức tượng lớn nhất thế giới bị chỉ trích, Ấn Độ quyết định xây thêm tượng khổng lồ thứ hai

Bức tượng lớn nhất thế giới bị chỉ trích, Ấn Độ quyết định xây thêm tượng khổng lồ thứ hai

Ấn Độ chính thức khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chính thức khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chuẩn bị khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chuẩn bị khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Điểm qua sáu bức tượng cao nhất thế giới hiện nay

Điểm qua sáu bức tượng cao nhất thế giới hiện nay