Sự kiện trong tuần qua ảnh (27/10 - 3/11)

Sự kiện trong tuần qua ảnh (27/10 - 3/11)

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Cảnh sát Ấn Độ phải bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới vì người dân phản ứng

Cảnh sát Ấn Độ phải bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới vì người dân phản ứng

Ấn Độ chính thức khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chính thức khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chuẩn bị khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chuẩn bị khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Điểm qua sáu bức tượng cao nhất thế giới hiện nay

Điểm qua sáu bức tượng cao nhất thế giới hiện nay

Choáng với bức tượng Ấn Độ cao nhất thế giới - gấp hai lần tượng Nữ thần Tự do

Choáng với bức tượng Ấn Độ cao nhất thế giới - gấp hai lần tượng Nữ thần Tự do