Những phần việc ý nghĩa mang dấu ấn sức trẻ CAND

Những phần việc ý nghĩa mang dấu ấn sức trẻ CAND

Sau nhiều năm triển khai, có thể khẳng định, phong trào 'Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ...