Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao cho nên các đơn vị...
Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Lịch chạy tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực phía Nam

Lịch chạy tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực phía Nam

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Tăng cường nhiều đôi tàu cho dịp lễ 30/4 và 1/5

Tăng cường nhiều đôi tàu cho dịp lễ 30/4 và 1/5

Chính thức mở bán vé tàu tăng cường dịp 30-4 và 1-5

Chính thức mở bán vé tàu tăng cường dịp 30-4 và 1-5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu dịp lễ 30/4 và 1/5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu dịp lễ 30/4 và 1/5

Tăng cường hàng chục đôi tàu tuyến Bắc - Nam dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Tăng cường hàng chục đôi tàu tuyến Bắc - Nam dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Khách viết tâm thư cảm ơn nhân viên tàu Tết kịp thời đưa đi viện sinh con

Khách viết tâm thư cảm ơn nhân viên tàu Tết kịp thời đưa đi viện sinh con

Tăng cường thêm tàu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tăng cường thêm tàu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021