Gần 100 tiết mục tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Gần 100 tiết mục tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Tối 18.4, Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với...
Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

Vẽ lên di tích là hủy hoại di sản văn hóa

Vẽ lên di tích là hủy hoại di sản văn hóa

Đa dạng truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam

Đa dạng truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam

Dừng mọi lễ hội ở vùng có dịch

Dừng mọi lễ hội ở vùng có dịch

Lấy ý kiến Nghị định biểu diễn: Cho phép thi nam vương, cởi mở cấp phép

Lấy ý kiến Nghị định biểu diễn: Cho phép thi nam vương, cởi mở cấp phép

Hủy chương trình 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019': Còn chuyện 'mua bán' sẽ như thế nào?

Hủy chương trình 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019': Còn chuyện 'mua bán' sẽ như thế nào?

Lạ lùng chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019

Lạ lùng chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019

Hủy đêm 'Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019'

Hủy đêm 'Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019'

Hủy chương trình 'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019' vào phút chót

Hủy chương trình 'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019' vào phút chót

Hủy chương trình tôn vinh Nữ hoàng tâm linh Việt Nam 2019

Hủy chương trình tôn vinh Nữ hoàng tâm linh Việt Nam 2019

Chính thức hủy chương trình 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019' trước 'giờ G'

Chính thức hủy chương trình 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019' trước 'giờ G'

Dừng tổ chức 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam' vào phút chót

Dừng tổ chức 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam' vào phút chót

Sở VHTT Hà Nội đề nghị liên ngành vào cuộc giám sát chương trình Nữ hoàng Thương hiệu

Sở VHTT Hà Nội đề nghị liên ngành vào cuộc giám sát chương trình Nữ hoàng Thương hiệu

Hà Nội đề nghị liên ngành vào cuộc giám sát Nữ hoàng thương hiệu

Hà Nội đề nghị liên ngành vào cuộc giám sát Nữ hoàng thương hiệu

'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu 2019' không thuộc thẩm quyền quản lý của ngành văn hóa

'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu 2019' không thuộc thẩm quyền quản lý của ngành văn hóa

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc không cấp phép chương trình có danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc không cấp phép chương trình có danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh

'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam': Rà soát việc thẩm định hồ sơ

'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam': Rà soát việc thẩm định hồ sơ

Vĩnh Phúc khẳng định không cấp phép 'Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam năm 2019'

Vĩnh Phúc khẳng định không cấp phép 'Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam năm 2019'

Sở Văn hóa Vĩnh Phúc khẳng định không cấp phép Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam

Sở Văn hóa Vĩnh Phúc khẳng định không cấp phép Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam

Cả rổ nữ hoàng, đánh lận con đen

Cả rổ nữ hoàng, đánh lận con đen

Khẳng định không thi nhan sắc, BTC Nữ hoàng thương hiệu nhận tiền để tôn vinh?

Khẳng định không thi nhan sắc, BTC Nữ hoàng thương hiệu nhận tiền để tôn vinh?

BTC Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam giải trình, thừa nhận sai sót

BTC Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam giải trình, thừa nhận sai sót

Hà Nội thanh tra cuộc thi 'Nữ hoàng thương hiệu'

Hà Nội thanh tra cuộc thi 'Nữ hoàng thương hiệu'

Hà Nội thanh tra việc tổ chức Chung kết và trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019

Hà Nội thanh tra việc tổ chức Chung kết và trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019