Giản lược các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Giản lược các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sáng 25/11, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết...
Người cán bộ hơn 5 năm gắn bó với ngành tư pháp

Người cán bộ hơn 5 năm gắn bó với ngành tư pháp

Đảng bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Mời tham gia Đối thoại trực tuyến về bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư ở Vĩnh Phúc

Mời tham gia Đối thoại trực tuyến về bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Vĩnh Phúc: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm