HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp cuối năm

Cà Mau bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập Ban dân tộc

Cà Mau bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập Ban dân tộc

Giải thể, giám đốc Sở Ngoại vụ Cà Mau xin nghỉ hưu sớm

Giải thể, giám đốc Sở Ngoại vụ Cà Mau xin nghỉ hưu sớm

Cà Mau: Giải thể Sở ngoại vụ, sáp nhập Ban Dân tộc HĐND vào Ban Văn hóa - Xã hội

Cà Mau: Giải thể Sở ngoại vụ, sáp nhập Ban Dân tộc HĐND vào Ban Văn hóa - Xã hội

Cà Mau: Một phó phòng tự bỏ việc khi đang ở nước ngoài

Cà Mau: Một phó phòng tự bỏ việc khi đang ở nước ngoài

Cà Mau: Đang vận động nữ phó phòng quá thời gian du học trở về nước

Cà Mau: Đang vận động nữ phó phòng quá thời gian du học trở về nước

Sở Ngoại vụ Cà Mau gửi văn bản đề nghị hỗ trợ vận động Phó phòng đi du học Úc về nước

Vụ nữ phó phòng đi du học Úc rồi không về: Tỉnh Cà Mau vận động bà Dương Hồng Thắm về nước

Vận động nữ phó phòng ở Cà Mau du học nước ngoài trở về