Bị tuyên án tù, cựu giám đốc Sở Địa chính Bình Dương kháng án

Bị tuyên án tù, cựu giám đốc Sở Địa chính Bình Dương kháng án

Tuyên án nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương và đồng phạm

Tuyên án nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương và đồng phạm

Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

Làm thất thoát hơn 131 tỷ đồng của nhà nước, các cựu cán bộ ở Bình Dương lĩnh án 33 năm tù

Làm thất thoát hơn 131 tỷ đồng của nhà nước, các cựu cán bộ ở Bình Dương lĩnh án 33 năm tù

Cựu giám đốc Sở địa chính Bình Dương nói lời gì sau cùng?

Cựu giám đốc Sở địa chính Bình Dương nói lời gì sau cùng?

Sự không biết của cựu giám đốc Sở Địa chính Bình Dương

Sự không biết của cựu giám đốc Sở Địa chính Bình Dương

Cựu Giám đốc Sở địa chính Bình Dương phủ nhận cáo trạng

Nguyên Giám đốc Sở Địa chính và đồng phạm gây thiệt hại hơn 130 tỉ

Cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng