Nhà hát Kịch Hà Nội cho hơn 30 diễn viên nghỉ việc vì... Covid-19

Nhà hát Kịch Hà Nội cho hơn 30 diễn viên nghỉ việc vì... Covid-19

NSND Trung Hiếu cho biết, lực lượng nòng cốt của Nhà hát Kịch Hà Nội-các nghệ sĩ trẻ đều là các diễn viên...
Đổi mới sân khấu hòa nhịp với sự phát triển của Thủ đô

Đổi mới sân khấu hòa nhịp với sự phát triển của Thủ đô

Sân khấu Hà Nội: Ngọn lửa luôn được thắp sáng

Sân khấu Hà Nội: Ngọn lửa luôn được thắp sáng

Sân khấu Hà Nội: 'Đỉnh cao mang tính kinh kỳ'

Sân khấu Hà Nội: 'Đỉnh cao mang tính kinh kỳ'

Vực dậy sân khấu Hà Nội trong thời 4.0

Vực dậy sân khấu Hà Nội trong thời 4.0

Đâu rồi một sân khấu tiên phong?

Đâu rồi một sân khấu tiên phong?

Sân khấu với cách mạng công nghiệp 4.0

Sân khấu với cách mạng công nghiệp 4.0