Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways sắp được khai thác trên đường bay thẳng tới Séc

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways sắp được khai thác trên đường bay thẳng tới Séc

Bamboo Airways hợp tác với Praha mở đường bay thẳng tới Séc

Bamboo Airways hợp tác với Praha mở đường bay thẳng tới Séc

Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways bay thẳng tới CH Séc

Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways bay thẳng tới CH Séc

Máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways sẽ được khai thác trên đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways sẽ được khai thác trên đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Bamboo Airways sẽ khai thác Boeing 787 Dreamliner cho đường bay thẳng tới Cộng hòa Czech

Bamboo Airways sẽ khai thác Boeing 787 Dreamliner cho đường bay thẳng tới Cộng hòa Czech

Bamboo Airways ký thỏa thuận mở đường bay thẳng đến Praha

Bamboo Airways ký thỏa thuận mở đường bay thẳng đến Praha

Bamboo Airways sẽ mở đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Bamboo Airways sẽ mở đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Bamboo Airways hợp tác với Praha mở đường bay thẳng tới Séc

Bamboo Airways hợp tác với Praha mở đường bay thẳng tới Séc