Sách Tiếng Việt 1 bộ 'Kết nối...' của NXBGD: Phải sửa ngay, thưa Bộ trưởng!

Sách Tiếng Việt 1 bộ 'Kết nối...' của NXBGD: Phải sửa ngay, thưa Bộ trưởng!

Ngoài kiến thức nặng, nhiều bài trong sách Tiếng Việt 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống không phù hợp với...
Sách Tiếng Việt 1- bộ Kết nối tri thức: Ngữ liệu phản cảm, cẩu thả

Sách Tiếng Việt 1- bộ Kết nối tri thức: Ngữ liệu phản cảm, cẩu thả

Chuyên gia đề xuất sách giáo khoa quá lỗi cần thay thế bằng sách khác

Chuyên gia đề xuất sách giáo khoa quá lỗi cần thay thế bằng sách khác

Sách Tiếng Việt lớp 1 nhiều 'sạn': Rà soát tổng thể để điều chỉnh hợp lý

Sách Tiếng Việt lớp 1 nhiều 'sạn': Rà soát tổng thể để điều chỉnh hợp lý

GS Nguyễn Minh Thuyết: Sẽ điều chỉnh sách giáo khoa Tiếng Việt 1

GS Nguyễn Minh Thuyết: Sẽ điều chỉnh sách giáo khoa Tiếng Việt 1

'Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống'

'Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống'

GS. Hồ Ngọc Đại: Nhà giáo Phạm Toàn đã 'học' và 'dùng' công nghệ giáo dục

GS. Hồ Ngọc Đại: Nhà giáo Phạm Toàn đã 'học' và 'dùng' công nghệ giáo dục

Tiếp tục câu chuyện sách giáo khoa chương trình mới: Thẩm định chặt chẽ, công phu?

Tiếp tục câu chuyện sách giáo khoa chương trình mới: Thẩm định chặt chẽ, công phu?

Hội đồng thẩm định: Loại sách của GS Hồ Ngọc Đại vì tính hàn lâm

Hội đồng thẩm định: Loại sách của GS Hồ Ngọc Đại vì tính hàn lâm